KAJIĆ: NI U JEDNOJ INSTITUCIJI NEMA PRILAZA ZA OSI

KAJIĆ: NI U JEDNOJ INSTITUCIJI NEMA PRILAZA ZA OSI Bjelopoljac Senad Kajić smatra da je u našem veoma nepristupačno za OSI, te naglašava da ni u jednoj instituciji nema pristupačnog prilaza za OSI, kao ni lifta. KAJIĆ: NI U JEDNOJ…

KARIŠIK: ULICE U NAŠEM GRADU NEPRISTUPAČNE ZA OSI

KARIŠIK: ULICE U NAŠEM GRADU NEPRISTUPAČNE ZA OSI Bjelopoljka Edina Karišik sugrađanka je sa teškim oštećenjem vida, ona smatra da su u našem gradu ulice veoma nepristupačne za OSI. “Imam teško oštećenje vida, idem sa pratiocem, kod nas su nepristupačne…

SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI!

SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI! Osnovni uzrok za veliku emisiju zagađujućih supstanci su uslovi sagorijevanja goriva koji se javljaju pri radu automobilskih motora, bez obzira da li su sa pogonom na benzin ili na dizel gorivo. U…

NEPRISTUPAČNA OKRUŽENJA STVARAJU BARIJERE

NEPRISTUPAČNA OKRUŽENJA STVARAJU BARIJERE Prava osoba sa invaliditetom imaju svrhu da promoviše, štiti i osiguraju puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom i da promovišu poštovanje njihovog ugroženog dostojanstva. Ova prava…

ISTORIJA EV

ISTORIJA EV Jeste li znali da je 1884. godine predstavljen prvi standardni električni automobil koji se može masovno proizvoditi i prodavati javnosti? Jeste li znali da je početkom 1900-ih 1/3 svih vozila bila električna? Počeli su brzo nestajati oko 1920.…

ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU!

ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU! Saobraćajne sisteme u urbanim aglomeracijama karakteriše niz negativnih efekata kao što su zagušenje, opadanje nivoa kvaliteta usluge prevoza, snižavanje bezbjednosti saobraćaja, zagađenje vazduha, povećanja nivoa buke i narušavanje životne sredine. Ovi efekti su posebno izraženi u gradskim…

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.Pod zagađujućom…

DVA ELEKTRIČNA VOZILA U BIJELOM POLJU

DVA ELEKTRIČNA VOZILA U BIJELOM POLJU Drumski saobraćaj predstavlja značajan dio globalnih emisija ugljen oksida, odgovoran čak za četvrtinu ukupnog iznosa. U Bijelom Polju, primjer je alarmantno nizak broj električnih vozila, sa svega dva registrovana tokom cijele 2023. godine. Alternativni…

OBEZBIJEDITI SVIM GRAĐANIMA JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREVOZA

OBEZBIJEDITI SVIM GRAĐANIMA JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA KORIŠĆENJE PREVOZA Kako bi se omogućilo nesmetano kretanje licima sa invaliditetom, od velike važnosti su i taxi prevoznici koji imaju prevozna sredstva namijenjena konkretno za osobe sa nekim vidom oštećenja i hendikepa. Usluga prevoza…