ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU!

ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU!

Saobraćajne sisteme u urbanim aglomeracijama karakteriše niz negativnih efekata kao što su zagušenje, opadanje nivoa kvaliteta usluge prevoza, snižavanje bezbjednosti saobraćaja, zagađenje vazduha, povećanja nivoa buke i narušavanje životne sredine.

Ovi efekti su posebno izraženi u gradskim sredinama. Nagli razvoj industrije i povećanje obima saobraćaja, kao i prekomjerna eksploatacija šuma doveli su do intenzivnih klimatskih promjena koje se negativno odražavaju na floru i faunu i društvo u cjelini. Saobraćajni sistem predstavlja jedan od osnovnih činilaca ekonomskog rasta i kvaliteta života stanovnika. Istovremeno je jedan od najvećih zagađivača životne sredine, u prvom redu zbog velike emisije štetnih gasova motorizovanih transportnih sredstava, kao i značajan uzročnik promjene klime, osiromašenja biološke raznolikosti, pojave buke, vibracija, i značajnog snižavanja nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Ekološka šteta uzrokovana saobraćajem konstantno raste.

ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU!

Rješavanje aktuelnih ekoloških problema bi trebalo da omogući zaštitu i unapređenje životne sredine, omogućava opstanak čoveka kao biološkog, društvenog, svjesnog i vrijednosnog bića.

Projekat „Ekologija u saobraćaju “ bavi se problemom niske ekološke svjesti građana I niskim nivoom društvene ekološke odgovornosti učesnika u saobraćaju.
Kroz projekat želimo da unaprijedimo ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja, smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u saobraćaju, kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.
Projekat “Ekologija u saobraćaju” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.