O projektu

O projektu

Projekat “Sačuvaj sebe i druge” bavi se promocijom sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, promovisanjem pozitivnih zakonskih normi u saobraćaju, izgradnji saobraćajne kulture, posebno kod mladih i unaprjeđenju vaninsitucionalnog obrazovanja djece i mladih, a sve u cilju očuvanja ljudskih života, povećanju bezbjednosti i smanjenju broja saobraćajnih nesreća na putevima Crne Gore, sa naglaskom na sjever Crne Gore..

Projekat „Sačuvaj sebe i druge“  sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE ) a finansiran je do strane Ministarstva kapitalnih investicija.

O projektu

Bezbjednost u saobraćaju uvrštena je u 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, a Crna Gora kao članica ove organizacije, kroz multidisciplinarni pristup sprovodi politiku poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju, sa posebnim fokusom na drumski saobraćaj. Prema istraživanju UNICEF-a u Crnoj Gori 58% ispitanika navodi da je lično zabrinuto zbog bezbjednosti u saobraćaju, a preko 90% navodi da se bar ponekad osjeća ugroženo u saobraćaju. Stanje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori godinama se karakteriše kao nezadovoljavajuće.

Evidentno je da je nivo bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori zabrinjavajuće nizak, a većina građana smatra da su za bezbjednost u saobraćaju najodgovorniji sami učesnici u saobraćaju, ali i da je neophodna i akcija države: stroži zakoni, kao i bolja kontrola. Samo 6% vozača je kažnjeno zbog upotrebe mobilnog telefona, nasuprot brojci od 76% koji priznaju da im se dešava da telefoniraju dok voze. Dok 42% vozača priznaje da im se dešava da piju kada voze, samo 8% ih je kažnjeno za vožnju pod dejstvom alkohola. 14% građana navodi da je kažnjeno za nevezivanje pojasa, a 12% za preticanje. Projekat posebnu pažnju posvećuje podizanju nivoa svijesti građana, kao učesnika u saobraćaju kroz sprovođenje preventivnih i promotivnih kampanja za smanjenje procenta korišćenja telefona u vožnji, povećanja stepena vezivanja pojasa, kao i smanjenje vožnje pod dejstvom alkohola.

Da treba raditi sa ljudima, kao što ćemo raditi na ovom projektu, pokazuje i podatak Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore koje najpre ljudski faktor, a tek zatim lošu putnu infrastrukturu i tehničku ispravnost vozila vide kao vodeće uzročnike nastanka saobraćajnih nezgoda. Sprovođenjem konkretnih akcija, Analiziranjem broja nezgoda na konkretnim lokalitetima, modernim web sajtom,  akcijama Nemoj da piješ dok vozis; Oči na drum/ne u telefon; Veži pojas;Čuvaj sebe I druge u saobraćaju doprinijećemo unaprjeđenju ove oblasti I smanjenju nezgoda izazvanih neodgovornim ponašanjem vozača, koji ne poštuju osnovne saobraćajne propise i pravila.

S obzirom da je Crna Gora, prije svega, turistička zemlja u kojoj se preko 75% transporta putnika obavlja drumskim saobraćajem, nizak nivo bezbjednosti saobraćaja stvara lošu sliku o zemlji u svetu i odbija potencijalne goste-turiste. Kao primarni uzrok loše saobraćajne situacije i velikog broja saobraćajnih nezgoda uglavnom se navodi loše stanje putne infrastrukture. Dužina putne mreže u Crnoj Gori iznosi oko 7000 km, od čega je oko 900 km magistralnih puteva, a ostalo su regionalni i lokalni putevi, /2/. To odgovara gustini putne mreže od 500 km/1000 km2 , što je na nivou nekih novih članica EU. Prema procenama iz 2008. godine, oko 47% mreže puteva bilo je u lošem ili vrlo lošem stanju, u Crnoj Gori se unazad pet godina registruje oko 210.000 vozila svih kategorija, od čega preko 80% otpada na putničke automobile. Izraženo u odnosu na broj stanovnika, to daje stepen motorizacije od oko 270 putničkih vozila na 1000 stanovnika.

Ovaj podatak govori da je zbog takve postojeće infrastrukturne mreže potrebno posvjetiti posebnu pažnju uslovima vožnje, dobro poznavati propise i ponašati se u skladu sa uslovima na putu, kako ne bi ugrožavali ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju. Samim tim  potreba za edukativnom kampanjom koja bi, osim što bi opomenula vozače na zakonske propise, takođe i  edukovala, kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju, kako da izbegnu moguće saobraćajne nezgode, kako da izbegnu štetu koju mogu da nanesu sebi i drugima, i koje su kazne zbog nepoštovanja propisa.

Neodgovorno i neadekvatno ponašanje vozača može imati velike i dalekosežne u svim segmentima života. Za razliku od većine evropskih zemalja u kojima se stanje bezbjednosti saobraćaja od 2001. godine permanentno popravlja, u Crnoj Gori statistika nije tako ohrabrujuća. (POKAZATELJI STANJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U CRNOJ GORI Prof. dr Vladimir Pajković, mr Mirjana Grdinić, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet Podgorica). Posmatrano u odnosu na broj stanovnika i stepen motorizacije, Crna Gora beleži zabrinjavajuće visok procenat smrtnosti u saobraćajnim nezgodama. Sa 29.6 poginulih lica na 100.000 stanovnika i 5.1 poginulih na 10.000 registrovanih vozila, u 2010. godini, Crna Gora se nalazi pri dnu liste koja upoređuje evropske zemlje i zemlje našeg regiona.

Kao najranjivija kategorija učesnika u saobraćajnim nezgodama izdvajaju se vozači, sa preko 30% poginulih godišnje. Srazmerno broju stanovnika, stopa smrtnosti na putevima u Crnoj Gori je poslednjih godina i do 50% veća od EU proseka Ukupna neposredna šteta od saobraćajnih nezgoda prelazi 4% BDP-a. U Crnoj Gori ta stopa je preko 2% BDP-a.

Svi osnovni pokazatelji bezbjednosti saobraćaja, u periodu 2000−2010, su pogoršani. Broj saobraćajnih nezgoda na godišnjem nivou povećan je za 63.2%, broj poginulih za 17.3%, dok je broj povređenih povećan za 8.5%. Najveća stopa smrtnosti zabeležena je u periodu od 2007. do 2009. godine.

Odatle potreba da se kroz ovaj projekat fokusira na razvijanje svijesti svih učesnika u saobraćaju, posebno na segment vožnje u alkoholisanom stanju, vožnje I telefoniranja, nekorišćenja zaštitne opreme… Poseban fokus se stavlja na malde, koji će tek postati vozači, i na njihovog pravilan razvoj, kako bi se dugoročno uticalo na smanjivanje saobraćajnih nesreća.