68.064 OSOBA IMA SMETNJE PRI OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI ZBOG DUGOTRAJNE BOLESTI, INVALIDITETA ILI STAROSTI

68.064 OSOBA IMA SMETNJE PRI OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI ZBOG DUGOTRAJNE BOLESTI, INVALIDITETA ILI STAROSTI

Pristup osoba sa invaliditetom u saobraćaju (OSI) je dugoročan problem crnogorskog društva. Nerijetko OSI susreću sa problemom ravnopravnog pristupa saobraćaju koji jedan od osnovnih preduslova za vođenje samostalnog života.

U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazali su podaci sa Popisa 2011. godine. Prema podacima, 5% crnogorske populacije ima problem sa kretanjem, 2% sa vidom iako koristi naočare i sočiva.

Osobama sa invaliditetom onemogućeno je da pristupe većini objekata, institucija, marketa, kao i da koriste javni prevoz, a na određenim lokacijama možemo primijetiti da neadekvatno napravljen prilaz za OSI koji nije uporebljiv zbog velikog uspona.
Projekat “Razlike nijesu prepreka” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.