SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI!

SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI!

Osnovni uzrok za veliku emisiju zagađujućih supstanci su uslovi sagorijevanja goriva koji se javljaju pri radu automobilskih motora, bez obzira da li su sa pogonom na benzin ili na dizel gorivo. U benzinskim motorima nekompletno sagorijevanje goriva pored ugljen-monoksida daje i značajnu emisiju sagorelih i nesagorelih ugljo-vodonika, posebno prilikom rada motora u mjestu i pri usporavanju.

Povećanje temperature sagorijevanja i veće prisustvo kiseonika doprinose bržem stavaranju azot-monoksida. Emisija čestica je poseban problem kod dizel motora. Zbog znatno lošijeg miješanja goriva i vazduha u odnosu na benzinski, dizel motori emituju mnogo čestica dima naročito pri ubrzavanju i većim opterećenjima. Pošto u smješi nema dovoljno kiseonika za kompletno sagorijevanja proizvodi se dosta čađi. Emisija iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem je zavisna od mnogih činilaca (kvalitet i vrsta goriva, tip motora, uslovi vožnje, opterećenje vozila, nadmorska visina i sl.

Zato su posljednjih decenija činjeni veliki napori koji su doveli do značajnog napretka u smanjivanju potrošnje goriva, povećavanju efikasnosti motora i smanjivanju emisije zagađujućih supstanci.

SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI!

Emisija izduvnih gasova i saobraćajne buke prvenstveno zavisi od tipa motora koje koristi motorno vozilo.

Za smanjenje emisije štetnih gasova, preporučuje se sljedeće:

-smanjite teret;

-kod stajanja ugasite motor;

-štedljivo koristite klima uredjaje u autu;

-vozite u skladu sa ograničenjima brzine.

Kroz projekat želimo da unaprijedimo ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja, smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u saobraćaju, kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.

Projekat “Ekologija u saobraćaju” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.