DOSTOJANSTVEN ŽIVOT JE PRAKTIČNO NEZAMISLIV BEZ PRAVA NA SLOBODNO KRETANJE

DOSTOJANSTVEN ŽIVOT JE PRAKTIČNO NEZAMISLIV BEZ PRAVA NA SLOBODNO KRETANJE

U današnjem svijetu dostojanstven život je praktično nezamisliv bez prava na slobodno kretanje. Da bi se ovo osnovno ljudsko pravo ostvarilo neophodno je prije svega obezbijediti pristupačnost saobraćaja osobama sa invaliditetom.

Neophodno je shvatiti da su Osobe sa invaliditetom učesnici u saobraćaju kao I svi ostali građani, njhov položaj kao učesnika u saobraćaju, ne bi trebalo da se razlikuje od položaja, prava I obaveza drugih učesnika.

Nažalost, brojni činioci utiču da se kretanje OSI dodatno otežava, loša saobraćajna infrastruktura, nedostupnost prevoznih sredstava, loša ili nepostojeća zvučna signalizacija, nedostatak saobraćajne kulture, različiti oblici diskriminacije samo su jedan od njih. Diskriminacija osoba sa invaliditetom je veoma kompleksna društvena pojava, ona se može pojaviti u mnogo različitih formi, zbog toga je veoma važno prepoznati diskriminaciju i adekvatno reagovati na nju.

Projekat “Razlike nijesu prepreka” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.