UBIJANJE PRIRODE ZNAČI UBIJANJE SAMOG SEBE!

Saobraćaj je bitan preduslov funkiconisanja i svojim funkcionisanjem stvara uslove, utiče i izaziva niz pozitivnih neposrednih i posrednih efekata na privredu i društvo u cjelini. Međutim, isto tako saobraćaj negativno utiče na životnu sredinu i stvara niz neželjenih i štetnih efekata. Sve veća upotreba automobila u ličnom transportu, nametnulo je razmišljanje o tome da se uštedi u korišćenju goriova, kao i zagađenja životne sredine, kao što je dan bez automobila, apel na korišćenje alternativnih oblika transporta kao što je bicikl ili pješaćenje do posla. Danas su velike svjetske metropole pretrpane automobilima, a vazduh je dostigao visok nivo zagađenja, prema tome transport takođe predstavlja važnu oblast ostvarivanja održivog razvoja.
Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Pod zagađujućom energijom se misli na radioaktivnost, buku, toplotu, vibracije. Za stanje životne sredine i njeno zagađivanje uvek je odgovoran neki zagađivač. Zagađivačem se, u najširem smislu, podrazumeva pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću zagađuje životnu sredinu Pitanje „kapaciteta životne sredine”- u najširem smislu pod ovim se podrazumeva sposobnost životne sredine da prihvati određenu količinu zagađujućih materija, tako da ne nastupi nepovratna šteta u životnoj sredini. Ugrožena životna sredina je određeni deo prostora u kojem zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine. Onda kada nastanu štete u životnoj sredini preduzimaju se različite mere remedijacije, odnosno sanacije.

Promet negativno utiče na okolinu: zagađuje vodu, zemlju, podiže nivo buje i opšte štetno djeluje na okolinu, ljudsko zdravlje, kao i na promjenu klime. Sve veće povećanje broja motornih vozila te sa time sve veće povećanje ispušnih plinova koji nastaju sagorijevanjem goriva u motorima dovode do brojnih štetnih posljedica.

Kako smanjiti zagađenje saobraćajem:

Mnoge održive transportne strategije za smanjenje aerozagađenja imaju velike neposredne zdravstvene beneficije za većinu stanovništva, naročito za ranjive grupe stanovništva. Ono što je specifično za ovaj sektor jeste da se mogu preduzeti efikasne mjere koje imaju trenutne efekte:
Zone sa niskim emisijama

Zone unutar grada ili regiona u kojima vozila moraju biti u skladu sa određenim standardima emisije ili su dužna da plaćaju naknadu.

Promocija javnog prevoza

Javni prevoz je ključni instrument održivog transportnog sistema koji utiče na smanjenje zagađenja vazduha.

Upravljanje parking prostorom

Najčešće korišćena mjera u evropskim gradovima jeste povećanje cijena parking karata i posebne dozvole za parking.

Veća upotreba bicikala u saobraćaju

Najprije neophodno je uspostaviti sigurnu infrastrukturu za biciklizam – odvojene biciklističke staze i parking za bicikla.

EKOLOŠKI ODNOS PREMA PRIRODI

Svako od nas na bilo koji način može doprinjeti zaštiti životne sredine. Upravo je ona izvor našeg zdravlja. Svakim danom sve više i više otpada ljudi bacaju te na taj način zagađuju životnu sredinu. Zaključak je da bi sve vlade svijeta trebale uvesti neke zakone odnosno podspiješiti reciklažu tog otpada kroz eko-elektrane. Moramoti smanjiti emisije ugljen dioksida jer to uveliko uništava zemlju, a ujedno i ljudsko zdravlje. Vlade trebaju uvesti zakone koji će svakog pojedinca koji na bilo koji način pokušava zagaditi životnu sredinu kazniti odgovarajućom kaznom kako bi se spriječilo zagađenje. Zaključak je da svako od nas može uticati na to da se poveća zaštita životne sredine jer je ona budućnost našeg zdravlja.

DIŠI ČISTO, ČUVAJ ZDRAVLJE

Cilj je podsticanje vozača da ugase motor u praznom hodu, prilikom zadržavanja u blizini prostora gdje se stvaraju gužve kako bi se smanjio rizik od potencijalnih posljedica.
Poželjno je motor izgasiti dok čekaš, dok utovaraš, istovaraš jer sa tim dajes doprinos zdravoj okolini. Ugasi motor kad si parkiran (štedi novac i gorivo).
Sve ovo je u zajedničkom naporu da se smanje nepotrebne emisije štetnih gasova iz automobile u blizini škola. Sve ovo utiče na: štrednju novca, smanjuje potrošnju goriva, doprinosi da čisto dišete, sprječavaju se nepotrebne emisije štetnih gasova iz i oko vašeg automobile, doprinosi se zaštiti životne sredine
Sve više novih automobila opremljeno je sistemom Start-Stop, za automatsko gašenje motora pri kraćem stajanju (na semaforu, u koloni…) i ponovno startovanje. Kod vozila sa klasičnim menjačem motor se automatski gasi u praznom hodu, otpuštanjem pedale kvačila, a startuje ponovnim pritiskanjem. Sa automatskim menjačem auto, uz otpuštenu pedalu gasa, ide lagano napred, pa za zaustavljanje treba pritisnuti kočnicu. To je i signal za gašenje motora, a otpuštanjem pedale motor se automatski pali.

BUDI I TI ODGOVORAN VOZAČ SAČUVAJ OKOLINU

Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem potreba. Veliki dio potreba je stvoren vještacki i pitanje je da li nam stvarno treba toliki broj različitih proizvoda koji će, nakon upotrebe, postati otpad. Civilizacija koja proizvodi sve više otpada nastavlja u istom pravcu i ništa ne ukazuje na skore promjene. Ipak, zahvaljujući naučno-tehnološkom napretku i razvoju ekološke svijesti, borba protiv otpada postaje mnogo uspješnija.

Čest problem u prirodi jesu nemarni vozači koji odlažu otpad kroz prozor od svog automobile, najčešće srećemo da to budu pikavci, limenke a mnoge druge stvari koje mogu ugroziti naše ulice i remete saobraćaj, svjesni smo toga šta može sasvim jedna obična kesa da izazove u saobraćaju.

U Crnoj Gori vozači koji bacaju otpatke iz automobila nisu u dovoljnoj mjeri dobijali opomene ili kazne zbog svojih nemarnih djela u saobraćaju, kao što bi se desilo u nekoj od evropskih država. Samim tim vozači postaju još nemarniji znajući da zakon nije sproveden u dovoljnoj mjeri.

Mjere trebaju da budu rigoroznije kako bi spriječili zagađenje okoline. Građani trebaju da budu odgovorniji i trebaju prijaviti ili opomenuti zagađivača okoline kako bi živjeli u što čistijem okruženju. Ipak, svjedoci smo da veliki broj ljudi ne razmišlja o okolini, loša navika postala je model njihovog ponašanja. Potrebno je promijeniti način razmišljanja i podići ljudima svijest o važnosti čiste okoline. Cilj našeg projekta je da smanjimo broj nemarnih vozača u saobraćaju i podignemo svijest o beneficijama čiste okoline.

Aktuelnosti

Kontaktirajte nas putem emaila: nvommne@gmail.com ili telefona: 069/113-114