Tag Građani

ČISTA OKOLINA ZA SVE GRAĐANE!

ČISTA OKOLINA ZA SVE GRAĐANE! Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem potreba. Veliki…