ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: ODGOVORNOST SVIH ZA OČUVANJE BUDUĆNOSTI”

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: ODGOVORNOST SVIH ZA OČUVANJE BUDUĆNOSTI”

Zagađivačem se, u najširem smislu, podrazumeva pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću zagađuje životnu sredinu. Ugrožena životna sredina je određeni dio prostora u kojem zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine. Onda kada nastanu štete u životnoj sredini preduzimaju se različite mjere remedijacije, odnosno sanacije.

Svako od nas na bilo koji nacin može doprinjeti zaštiti životne sredine. Jer upravo je ona izvor našeg zdravlja. Svakim danom sve više i više otpada ljudi bacaju, te na taj način zagađuju i svoju životnu sredinu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: ODGOVORNOST SVIH ZA OČUVANJE BUDUĆNOSTI”

Zaključak je da bi sve vlade svijeta trebale uvesti neke zakone odnosno pospiješiti reciklažu tog otpada kroz eko-elektrane. Trebaju pokušati smanjiti emisije ugljen dioksida jer to uveliko uništava zemlju, a ujedno i ljudsko zdravlje. Takođe vlade trebaju uvesti zakone koji će svakog pojedinca koji na bilo koji način pokušava zagaditi životnu sredinu kazniti odgovarajućom kaznom kako bi se spriječilo zagadenje. Prema ovome svemu gore navedenom zaključak je, da svako od nas može uticati na to da se poveća zaštita životne sredine jer je ona buducnost našeg zdravlja.

Kroz projekat želimo da unaprijedimo ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja, smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorijevanjem u saobraćaju, kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.

Projekat “Ekologija u saobraćaju” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.