Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera. Prethodnih dana u saradsnji sa Saobraćajnom policijom, volonterke MMNE sprovele su niz aktivnosti sa ciljem da vozačima I pješacima distribuiraju informativno edukativni material u skopu različtiih kampanja koje sprovodi NVO MMNE kroz projekat “Sačuvaj sebe i druge”.

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Sprovedene akcije su imale za cilj da još jednom skrenu pažnju učesnicima u saobraćaju o opštoj saobraćajnoj kulturi, važnosti vezivanja pojasa, uticaja alkohola na vozače I loše navike upotrebe mobilnihi telefona tokom upravljanja motornim vozilom.

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Pratite web sajt www.saobracaj.org.me koji je uspostavljen kroz projekat “Sačuvaj sebe I druge” sa ciljem da promovišemo sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, utičemo na povećanje saobraćajne kulture, posebno kod mladih, a sve u cilju očuvanja ljudskih života, povećanju bezbjednosti i smanjenju broja saobraćajnih nesreća na putevima Crne Gore.

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Na web adresi www.saobracaj.org.me I istoimenim društvenim mrežama možete se informisati o dešavanjima na crnogorskim putevima. Broju saobraćajnih nezgoda, prekidima saobraćanja, udesima, pravilima I svim drugim važnim informacijama. Koje će vaše učešće u saobraćaju učiniti sigurnijim I bezbjednijim.

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Cilj nam je da unaprijedimo nivo sigurnosti i bezbjednosti u svim vidovima saobraćaja u cilju očuvanja ljudskih života i imovine. Želimo da utičemo na smanjenje saobraćajnih nezgoda na crnogorskim drumovima, kao I broja poginulih I povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama, kao i unaprjeđenje saobraćajne kulture I odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju.

Sigurni smo da je informisanje i podizanje svijesti kod šire javnosti o pitanjima saobraćaja i bezbjednosti u saobraćaju važno, upravo povećanjem nivoa saobraćajne kulture I unaprijeđenjem ponašanja u saobraćaju, svi zajedno možemo doprinijeti da se smanji broj nezgoda, povreda i poginulih.

Zajedničke akcije saobraćajne policije i MMNE volontera

Ljudski faktor je uzrok najvećeg broja saobraćajnih nezgoda, a najčešće registrovani prekršaji u Crnoj Gori su prekoračenje dozvoljene brzine kretanja kao i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Projekat „Sačuvaj sebe i druge“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE ) u partnerstvu sa Min. kapitalnih investicija