Taktilne trake kao sigurna indikacija smjera za slijepe i slabovide osobe!

Taktilna traka sigurna indikacija. Na ulicama je sve prisutniji trend nenamjenskog korišćenja trotoara i kolovoza,  pa zato i ne treba čuditi ako se, dok hodate trotoarom koji je namijenjen pješacima, susretnete sa vozilom u pokretu.

Taktilne trake kao sigurna indikacija

Ovo iz razloga što se trotoari veoma često koriste i kao parkirališta, te je redovna pojava da umjesto da hodate trotoarom i zaobiđete parkirano vozilo, morate skrenuti na cestu i na taj način zaobići parkirano vozilo iako ste u stvari pješak. Slična je situacija i sa pješačkim prelazima u zonama u kojima je gust saobraćaj. Gotovo je uobičajno da kada dođete do nekog prelaza tamo naiđete na parkirno auto.

Taktilne trake predstavljaju sigurnu indikaciju smjera za  slijepe i slabovidne osobe u njihovom kretanju, na otvorenim prostorima kao što su  željezničke, tramvajske i autobusne stanice, aerodromi; te u zatvorenim javnim ustanovama, u bolnicama, poslovnicama banaka, obrazovnim ustanovama, poštanskim uredima i dr.

Kada su elementi pristupačnosti ujedno i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, tada moraju ispuniti i zahtjeve po posebnom propisu. Vlasnik građevine dužan je održavati elemente pristupačnosti i ne smije smanjivati uslove upotrebe pomagala osoba s invaliditetom. U ovom slučaju riječ je o pristupnim rampama koje se moraju obezbijediti na objektima od važnosti.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom, uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“  sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.