Tag zaštitimo životnu okolinu

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU OKOLINU!

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU OKOLINU! Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem…