Tag OSI u saobraćaju

NEPRISTUPAČNA OKRUŽENJA STVARAJU BARIJERE

NEPRISTUPAČNA OKRUŽENJA STVARAJU BARIJERE Prava osoba sa invaliditetom imaju svrhu da promoviše, štiti i osiguraju puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom i da promovišu poštovanje njihovog ugroženog dostojanstva. Ova prava…