SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU!

SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU!

Pješačenje i upotreba bicikla su najbolji načini da sačuvamo životnu sredinu, smanjimo upotrebu vozila sa unutrašnjim sagorjevanjem i smanjimo emisiju štetnih gasova. To je jedan od zaključaka sa press konferencije koju je organizovala NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) sa ciljem da ukaže na potrebu promjene saobraćajnih navika kako bi se smanjilo zagađenje vazduha.

Željko Đukić, direktor NVO MMNE je naglasio važnost prelaska na ekološki prihvatljiva prevozna sredstva poput bicikla, električnih automobila i trotineta, vozova, trolejbusa, tramvaja, električnih motora, eletkričnih skutera i sl. te je ukazao na pozitivne primjere iz uređenijih država koje već primenjuju ove prakse. Takođe, kao primjer koji postoji u većim državama, a trebao bi se primijeniti i u Crnoj Gori naveo je znak na semaforima za gašenje automobila dok svijetli crvena signalizacija na istim.

SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU!

Đukić je posebno naglasio važnost pješačenja, a kao primjer naveo je negativne prakse i navike da građani koriste svoja vozila za male razdaljine od 400- 500 metara ili 1 kilometar.
“Važno je da shvatimo da je pješečanje prije svega dobro za zdravlje, a sa druge strane kada idete na posao koji je udaljen 400-500 metara ili menje od kilometra svojim vozilom prije svega pravite gužve i buku u saobraćaju, a u krajnjem zagađujemo životnu sredinu, takođe zauzimamo i parking mjesto nekom sugađaninu koji zbog udaljenosti istiniski mora dolaziti na posao automobilom. ” kazao je Đukić.

ZABRINJAVAJUĆI PODACI:

Razvoj automobilske industrije doveo je do činjenice da je svijet danas preplavljen automobilima. Saobraćaj, a posebno drumski, zbog upotrebe fosilnih goriva odgovoran je za 25% globalnih emisija ugljen oksida. Prosječan automobil godišnje ispušta toliko CO2 emisija koliko je i sam težak.

Za jedan sat vožnje autoputem brzinom 130 km/h potroši se isto toliko kiseonika koliko jedan čovjek potroši za deset dana za disanje.