Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje je kažnjivo kada vozač telefonira, kuca I čita poruke u toku vožnje!

Kažnjivo korišćenje mobilnog telefona.

Većina ljudi više ne može da zamisli dan bez korišćenja mobilnih telefona. Oni su postali sastavni dio naših života prije nešto više od deset godina i izmjenili nam način komunikacije i provođenja slobodnog vremena. Pored mnogih dobrih stvari koje nam je donio mobilni telefon, moramo da primijetimo da je veliki broj ljudi razvio izvjesnu zavisnost od korišćenja telefona i njegovih aplikacija.

I mladi i stari su se navikli na korišćenje telefona za razgovor, pregled društvenih mreža, pretraživanje interneta i igranje video igrica. Toj navici se sve teže opiru vozači motornih vozila.

Mnoge osobe prekidaju sve svoje radnje kada im zazvoni telefon. To čine nesvjesno jer su prosto „istrenirane“ da to čine. Ne mogu da se sjete svojih misli prije nego što je telefon zazvonio, što pravi mali prekid u razmišljanju i koncentraciji. Pažnja se sa puta i dešavanja u saobraćaju nevoljno premešta na sagovornikove reči. Slično se dešava i kada nam stižu poruke putem aplikacija.

Vozači nereijtko podrede sve druge aktivnosti čitanju poruka i odgovaranju. Praćenje vijesti sa društvenih mreža je aktivnost koju je teško zaustaviti i vremenski ograničiti jer je lista vijesti beskonačna. Prodorni zvuci sa telefona momentalno izmeštaju pažnju vozača, čineći ga prijemčivim za praćenje sasvim drugačijih sadržaja i informacija. Dok osoba drži telefon prestaje da bude orjentisana na volan, već daje željene komande na telefonu.

Projekat ,,Sačuvaj sebe i druge” bavi se promocijom sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, promoviranjem pozitivnih zakonskih normi u saobraćaju, izgradnji saobraćajne kulture, posebno kod mladih, a sve u cilju očuvanja ljudskih života, povećanju bezbjednosti i smanjenju broja saobraćajnih nesreća na putevima Crne Gore, sa naglaskom na sjever.

Projekat ,,Sačuvaj sebe i druge” sprovodi NVO Multimedial Montenegro, a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija