DMEN: Saobraćaj najveći izvor zagađenja vazduha

Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) realizovalo je predavanje na temu „Crna Gora i emisije izduvnih gasova-standardi i izazovi“.

Predavanju su prisustvovali predstavnici loklane uprave (Sekretarijat za komunlane poslove i saobraćaj i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine) i predstavnici nevladinih udruženja i neformalnih grupa građana (NVU Putevima predaka, Servis za zaštitu voda, NVO „Carep“, NVO Pandurica, NVO ODA, NVO Župa u srcu).

Od strane predavača Jelene Marojević Galić prisutni su mogli da se informišu o emisiji zagađujućih materija u vazduhu u sektoru saobraćaja, politikama i viziijama u EU, opštim stanjem kod nas, faktorima koji utiču na povećanje ili smanjenje emisija CO2.

„Sabraćaj je jedan od najvećih izvora zagađenja vazduha zbog emisije zagađujućih supstanci koje nastaju tokom procesa sagorjevanja pogonskog goriva (benzin, dizel, tečni naftni gas). U prosjeku, sagorijevanjem samo jednog litra fosilnog goriva emituje se 100g ugljen-monoksida, 20g isparljivih organskih jedinjenja, 30g oksida azota i oko 2,5 kilograma ugljen-dioksida“, saopšteno je iz DMEN-a.

Predavanje je realizovano u okviru projekta „Doprinesi i ti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

U narednom periodu, kako su najavili, planiraju da štampaju edukativnu brošuru „Crna Gora i emisije izduvnih gasova na putu ka EU“  koju će dijeliti građanima.