Postoje strategije i akcioni planovi ali brojni objekti i institucije i dalje su nepristupačni za osi

Nepristupačnost institucija, objekata i javnih površina i dalje je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Iako postoje brojne strategije i akcioni planovi koji regulišu ovu oblast. Poručeno je na press konferenciji koju je orranizovala danas NVO MMNE.

Da su i u lokalnoj samoupravi svjesni ovog problema, potvrdio je menadžer Opštine Bijelo Polje, Fahrudin Begović.

On je podsjetio i da rade na prilagođavanju zgrade Opštine licima sa invaliditeom. Te je istakao da je u toku faza projektovanja i dobijanja revizije.

“Očekujemo da će taj problem biti riješen u narednih godinu ili dvije i to izgradnjom lifta”, saopštio je Begović.

Istakao je i da je jako važno raditi na izradi vertikalne signalizacije za OSI, ali i naglasio da je zakonska regulativa u dijelu projektovanja jako jasna. Te da nijedan projekat ne može biti odobren ako nije usklađen sa potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Takođe, Begović je napomenuo i da Opština Bijelo Polje svake godine donosi. Program uređenja prostora, kojim su i ove godine predvidjeli oko 15 km asfaltiranja puteva u gradu i prigradskim naslejima, te je. Kako je rekao, i to prilika da se ti putevi učine pristupnim osobama sa invaliditetom.

Sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Duško Ružić, istakao je na današnjoj konferenciji da su osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih grupa. Te da je neophodno da im se posveti više pažnje i da budu na vrhu liste prioriteta.

“Ipak, ja ne bih govorio o tim naslijeđenim problemima, već smatram da treba da se fokusiramo na ono što možemo uraditi brzo i efikasno. Naravno u korist osoba sa invaliditetom.

Zato mislim da bi bilo dobro napraviti mobilnu aplikaciju i mapirati. Sva ta mjesta koja su već prilagođena osobama sa invaliditetom”, istakao je Ružić.

A da su u i Parking servisu uradili sve kako bi omogućili bolju pristupačnost parking mjesta licima sa invaliditetom. Potvrdio je direktor tog preduzeća, Ismar Ćorović.

“Ono što smo mi mogli da uradimo, a što je bila i naša obaveza, jeste obezbjeđivanje određenog broja parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

To ispred institucija gdje OSI najčešće ostvraju neka svoja prava i zavrašvaju obaveze, poput gradske apoteke, pošte, banaka, Opštine..Međutim, s obzirom da ta mjesta često i budu blokirana strane onih koji nijesu OSI. Odlučili smo da osobama sa invalditetom, koje dobiju rješenje od Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Omogućimo da besplatno korsite bilo koje parking mjesto u gradu”, naveo je Ćorović.

I Rafet Mulić, koji je osoba sa invaliditetom. Ukazao je na problem nepristupačnosti javnih površina, te saopštio da i sam svakodnevno nailazi na brojne prepreke. Zbog koji se nekada dešavaju i povrede.

Nepristupačnost institucija, objekata i javnih površina i dalje je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju lica sa invaliditetom. Iako postoje brojne strategije i akcioni planovi koji regulišu ovu oblast, poručio je predsjednik NVO Multimedijal Montengro, Željko Đukić.

Upravo je to, kako je istakao Đukić, bio ključni razlog pokretanja projekta „Imam i ja prava da se krećem“, koji će NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) realizovati u naredna četiri mjeseca u partnerstvu sa Ministarstvom kapitalnih investicija.

“Puno se govori o problem nepristupačnosti javnih objekata površina, urađene su brojne strategije. Akcioni planovi, ali u praksi nema značajnijih pomaka. Zato realizacijom ovog projekta želimo da utičemo na donosioce odluka i na svijest građana da shvate koliko je važno da prilikom projektovanja, izgradnje saobraćajnica, stambeno-poslovnih objeklata, vode računa o mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom. Dakle, imamo strategije i akcione planove, ali nemamo oborene ivičnjake, nemamo taktilne površine. Javni pevoz nije prilagođen osobama sa invaliditetom. Pa se one ne mogu nesmetano kretati, a samim tim, ni ostvariti svoja prava”, istakao je Đukić.

Problemi OSI, kaže Đukić, vidljiviji su i na državnom i na lokalnom nivou, ali se, kako ističe, sve svodi na priču.

“Naravno, ne možemo se vraćati unazad, tražiti krivce, već moramo naći načina da taj problem riješimo. Iako to nije moguće riješiti ovim projektom, ipak ćemo, kao nevladina organizacija pokušati da riješimo barem dvije ključne tačke u gradu i prilagodimo ih osobama sa invaliditetom”, naveo je Đukić.