Dokumenta

U pripremi press konfekrncije D projekta „Razvijanje ekološke svijesti i društveno – odgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju“. Koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro u partnerstvu sa Ministarstvom kapitalnih investicija sprovedeno je istraživanje o potrebnim inputima kako bi se tokom realizacije projekta izradila detaljna analiza o indeksu zagađivanja koje proizrukuju motorna vozila.